Maart Darmkankermaand

De hele maand maart is er extra aandacht voor darmkanker. Veel ziekenhuizen organiseren activiteiten en ook de Maag Lever Darm Stichting besteed aandacht aan het tijdig herkennen van deze veelvoorkomende ziekte en geeft tips voor een gezonde leefstijl die kan helpen darmkanker te voorkomen.

Landelijk onderzoek
Een belangrijk instrument in het terugdringen van de ziekte is het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. De bedoeling van dit in 2014 gestarte programma is dat alle mannen en vrouwen in Nederland van 55 tot en met 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging krijgen voor onderzoek. Omdat het onderzoeksprogramma geleidelijk wordt ingevoerd, krijgt nu nog niet iedereen in deze leeftijdsgroep deze uitnodiging, dat moet vanaf 2019 wel het geval zijn.

Het grote doel van het bevolkingsonderzoek is het eerder opsporen van (beginnende) darmkanker zodat het aantal mensen dat overlijdt aan deze ziekte teruggedrongen kan worden. Door een tijdige en goede behandeling, of zelfs door het voorkomen van het ontstaan van de ziekte.

De verwachtingen zijn hoog. Na dertig jaar screening op darmkanker zal het aantal gevallen met ruim een derde zijn afgenomen en de sterfte aan darmkanker met bijna de helft, stelt Marjolein Greuter van het VUmc in haar promotie-onderzoek. Omdat maar liefst één op de twintig mensen ooit darmkanker krijgt, gaat het hier dus om grote aantallen mensen. Zo waren er in 2015 volgens het CBS 15.549 nieuwe diagnoses (8.870 mannen en 6.680 vrouwen) en stierven er in dat jaar in totaal 5.200 mensen aan darmkanker, onder wie 2.800 mannen.

(http://nos.nl/artikel/2152257-veel-minder-darmkanker-en-sterfte-door-bevolkingsonderzoek.html)
2017-12-04T11:42:49+00:00maart 2017|Nieuws|